Doelstellingen

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstigeen levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel:

  1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;

    Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;

    Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.