Wie zijn we en wat doen we

De Nederlandsche Tafelronde is een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. Mannen die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. Die zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien. En ondertussen hun expertise en tomeloze energie in willen zetten voor het goede doel. Die kennis en ervaring willen delen en niet terugdeinzen voor een levendige discussie.

Tafelaars zijn welkom vanaf 18 jaar en moeten, als ze voor 31 maart 40 jaar zijn geworden, de Tafel weer verlaten. Daardoor vernieuwt het ledenbestand zich voortdurend en is er geen ruimte voor verzadiging en vergrijzing. Daarnaast zorgen de lokale Tafels dat er bij voorkeur geen twee Tafelaars zijn met hetzelfde beroep en dat de leeftijdsopbouw van de Tafel gelijkmatig is. Elke Tafel heeft gemiddeld 16 tot 20 leden van zeer divers pluimage.

WAT DOEN WE

Tafelavonden
Een Tafelaar is om te beginnen lid van zijn eigen lokale Tafel, die tweemaal per maand bijeenkomt. Tafelavonden kennen een vliegende start dankzij presentaties van leden of gastsprekers. Wat volgt is vaak een boeiende discussie, waarbij leden inzicht krijgen in elkaars meningen, kennis, werkveld en uitdagingen. Ieder heeft vanuit zijn eigen professie en denkwereld een unieke inbreng waar alle anderen van kunnen leren. Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept.

Evenementen
Buiten de tweemaandelijkse bijeenkomsten zijn er voor Tafelaars meer interessante mogelijkheden om andere Tafelaars te ontmoeten. Het Districtsbestuur waar elke lokale Tafel onder valt organiseert regelmatig bijeenkomsten gekoppeld aan een lezing of evenement. Het landelijke Hoofdbestuur organiseert halfjaarlijkse en jaarlijkse vergaderingen voor alle leden.

Serviceprojecten
De Nederlandsche Tafelronde is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze in voor de samenleving. Het lidmaatschap van de Tafelronde brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. Lokale Tafels kennen elk hun eigen goede doelen en ondersteunen daarnaast het landelijke serviceproject. Dat is vaak een langlopend project dat per jaar door de leden wordt gekozen.

Internationaal
Een van de doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde is het bevorderen van vriendschap en wederzijds begrip, ook op internationaal niveau. Daarom kent de Tafelronde diverse internationale verbanden en activiteiten. Dit biedt leden de gelegenheid een bloeiend internationaal netwerk op te bouwen.

De Tafelronde maakt deel uit van Round Table International (RTI). RTI bestaat uit 50 landelijke associaties met in totaal zo’n 45 duizend leden. Tafelaars kunnen jaarlijks diverse internationale events bezoeken waarbij leden uit (delen van) de hele wereld samenkomen. Daarnaast zijn er internationale events waar de IRO en de President namens de Tafelronde naartoe gaan.

Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels die hetzelfde Tafelnummer hebben. Zij ontmoeten elkaar op zogenaamde ‘numbermeetings’. Ten slotte hebben de landelijke serviceprojecten vaak een internationaal karakter. Voor die projecten wordt veelal samengewerkt met partners in het buitenland.

Hulpfonds
Een bijzondere activiteit is de Stichting Tafelronde Hulpfonds. Leden, oud-leden en hun gezinnen kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op dit Hulpfonds. Het fonds biedt financiële hulp maar kan ook op andere manieren bijspringen. Dit gebeurt volstrekt anoniem en wordt begeleid door het stichtingsbestuur en een aangewezen contactpersoon. De middelen van het fonds worden bijeengebracht door leden en oud-leden, onder meer via de contributie.

Wezenfonds
Binnen het wezenfonds willen wij samen met alle Tafelrondes zorgdragen voor financiële steun voor de directe familie bij het overlijden van een Tafelaar.

Communicatie
Via diverse kanalen worden leden op de hoogte gehouden van nieuws, de status van projecten en andere zaken. Vier keer per jaar verschijnt het Roundtable Magazine. Daarnaast ontvangen Tafelaars per e-mail de Newsflash. Elk jaar verschijnt het ledenboekje met gegevens van de Tafels en Tafelaars. Natuurlijk kunnen leden de Tafelronde ook volgen via deze website en via Twitter, Facebook en LinkedIn. Voor meer info: pro@roundtable.nl